1 Mayıs 2008 Perşembe

İstanbul Meydanları ve 1 Mayıs

Meydanlar Taksim 1 mayıs

1 Mayıs İşçi Bayramı


İşçiler ve işçi sendikaları için Taksim Meydanının çok başka bir anlamı var. Taksim Meydanı 1 Mayıs kutlamaları için yasak! Neden? Bence nedeni yok! Gereksiz bir gerilim. İstanbul İstanbul olalı böyle zulüm görmedi. İstanbul Valiliği’nin izin vermemesine rağmen, sendikalar 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlama konusunda ısrarlı. Her yıl küçük bir kaos yaşıyoruz. Ee, Estambul deyince adı kaosla birlikte anılıyor. Neden ülkenin dört bir yanından işçiler 1 Mayıs için İstanbul’a yığılıyor, memlekette meydan sıkıntısı mı var? Taksim 1 Mayıs için açılsın. Bu gereksiz gerilim sona ersin! 


Sendikaların Kötü İmajı


Çalışma hayatında Sendikalar kadar önemli bir konu var mı? Bence yok. Ama geçmişte sendikacıların oluşturduğu kötü imaj yüzünden ülkemizde sendikal hareketler tamamen bitmiş durumda, bakın Avrupalı, Amerikalı bu 1 Mayıs Bayramı'nı nasıl kutluyor. 


1 Mayıs İşçi Bayramı İlan Edilmeli


Daha bizde resmi olarak bayram dahi ilan edilmedi, emeğin hukukunun gözetilmediği her coğrafya sürünmeye mahkumdurHükumet emekçinin, çalışanın hak ve hukukunu gözetmek zorunda. Bu hakkı gözetiyor hükumet? Kesinlikle HAYIR! 

Yaşasın Estambul, Yaşasın İşçi Bayramı ve 1 Mayıs


1 Mayıs 1977 İşçi Bayramı (Kanlı Mayıs Taksim)