26 Nisan 2008 Cumartesi

İlk telefon hatları ve İstanbul


Telefon olayında artık aştık 3g’deyiz. Ama ilk telefon İstanbul’a nasıl geldi? Kıtalararası telefon konuşmaları 1915 senesinde başlamıştır. İlk konuşma Paris'le Türkiye'de ilk telefon 1908 senesinde uygulanmaya başlandı. Kadıköy ve Beyoğlu santralleri 1911 senesinde hizmete açıldı. İlk otomatik telefon santralı 1926 senesinde Ankara'da kuruldu. Ardından diğer il merkezlerinde de telefon santralları kurulmaya başlandı. Kısa bir süre sonra kurulan santrallar aracılığıyla bütün iller arası telefon haberleşmesi başlamış oldu. PTT'nin 1970'lerden sonra yaptığı çalışmalarla telefon, Türkiye'de geç olmakla beraber, süratle yayılmaya başladı. Türkiye’nin milletlerarası telefon santralı İstanbul'daki Tahtakale Telefon Santralıdır.