18 Nisan 2008 Cuma

İstanbul'un Leventleri ve Denizcileri

denizci levanter  levent etimoloji köken

Levent kelimesinin Kökeni, Etimolojisi

İtalyanca “Levantino (şark ahalisi, doğulu)” kelimesinden gelme bir isimdir. Önceleri genel manada denizcilerin serseri takımına denilmişse de daha sonra iyi manası ile Osmanlı'nın deniz askerini anlatmada kullanılmıştır. Leventler deniz ve kara olmak üzere iki kısım idiler. Deniz Leventleri korsan gemilerinde gemici ve cenkçi olarak bulunurlardı. Önceleri korsanlık yapan serbest Leventler, Barbaros Hayrettin Paşa zamanında devlet hizmetine girmişlerdir. 

Maaşlı olan bu yerli Leventler İstanbul'daki hanlarda ikamet ederler ve sulh zamanında çeşitli taşkınlıklar yaparlardı. 18. yy’ da Kaptan-ı Derya Süleyman Paşa bunlar için Galata, Beşiktaş, Hasköy ve Eyüp’te bazı tesisler yaptırıp bu leventlerin zapturapt altına alınmalarını sağlamıştır. 

Cezayirli Gazi Hasan Paşa da aynı asrın sonlarına doğru Leventler için Kasımpaşa’daki Bugün Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Karargâhı binası ve bugün Levent semtine adını veren yine aynı yerde bulunan 3. Kolordu Komutanlığı Karargahını yaptırmıştır.


Levent Semtinin İsmi Nereden Gelir. Levent Ne demektir?


İstanbul’daki Leventler 1772 yılında dağıtılmış ve ocakları lağvedilmiştir. Bugün halk dilindeki “levent, şeblevend, levent gibi delikanlı” tabirleri genellikle onların boylu poslu, güzel endamlı olmalarından dilimize yadigâr kalmıştır.

Abstract

This blogpost about Ottoman marine soldier. Istanbul’s district Levent name comes from this history. Levent is very nice city today.