14 Ekim 2010 Perşembe

Semavi Eyice'yi Tanımalıyız


90 YILLINI İSTANBUL VE BİZANS'A ADAMIŞ SANAT VE BİLİM İNSANI

Amasralı denizci bir ailenin Eyiceoğullarının mensubudur. Semavi Eyiceni’nin büyük babası İstanbul'a göç eder. İstanbul'da Cibali, Küçükpazar yöresine yerleşirler. Dede Eyice marangozluk ve dülgerlik yaparak ailesini geçindirmeye çalışır. Semavi Eyice, Kadıköy’de 1922 yılında doğar. Babası Mehmet Kamil Bahriye Mektebi'den mezun olur ve oradan da Deniz Kuvvetlerine girer. Kadıköy’de dünyaya gelen Semavi Eyice çocukluğunu ve gençliğini Kadiköy'de geçirir. İlkokula Saint Louis’te başlar. Galatasaray Lisesi’nden 1943 yılında mezun olur.

Babası hariciyeci olmasını istemektedir. Semavi Eyice'nin arkeoloji, sanat tarihi okuma kararını babası anlayışla karşılar. Atatürk'ün İsmet İnönüye yazdığı bir telgrafı Semavi Eyice'yi çok etkiler: Bu telgrafta Atatürk, gittiği yerlerde kazıların yabancılar tarafından yapıldığını bundan sonra milli eğitim bakanlığının arkeoloji eğitimi konusunda çalışmalar yapmasını yazmaktadır.

Semavi Eyice, kendisini geliştirmek için İkinci dünya savaşı yıllarında Almanya’ya gider. Dil, arkeoloji ve sanat eğitimi alır. İstanbul Üniversitesinde Bizans kürsünü kurar. 1964 yılında profesör olur. Uzun yıllar boyunca çok güzel kitaplar, makaleler yayınlar. Konferanslar verir. 1991 yılında emekliye ayrılır ve İstanbul Üniversitesi de onu unutur. Hoca bir dergiye verdiği söyleşide İstanbul Üniversitesi yetkililerinin kendisini unuttuğunu ve onlara hakkını helal etmeyeceğini beyan eder. İstanbul Üniversitesi'nden yetkililer onun gönlünü alırlar. Semavi Eyice Kitaplığını İstanbul Arkeoloji Enstitüsü’ne bağışlamıştır. Tasnif işleminin bitip bitmediği konusunda bir fikrim yok. Semavi Eyice hocanın kitaplığını görmek isteyenler, İstanbul Arkeoloji Enstitüsü’nün 3.katındaki kitaplığı kullanabilir.