12 Ocak 2011 Çarşamba

Kalbimin orta yeri

Kalbimin orta yeri güzel ülkem Doğu ve Batı uygarlıklarının sentezleriyle yoğrulmuş son derece zengin bir kültürel mirasa sahiptir. Hatta gün ışığına çıkarılmış milyonlarca eser depolarımızda çürümektedir. Neden? Nedeni belli ama dilimiz varmıyor. Son zamanlarda benim dikkatimi çeken önemli çalışmalardan biri “İstanbul Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri Projesi” dir. Proje İstanbul arkeolojisine ilişkin envanter çalışmasını içeriyor, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Bilimler Akademisi tarafından gerçekleştirilen projeye 2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti Ajansı da destek vermiş. Ben şahsen Ajansa son derece mesafeli duruyorum çünkü toplanan onca paranın yerinde kullanılamadığını düşünüyorum. Tartışmaları hala devam ediyor. Liyakata işin değerine değil de cemaatlere göre, mensubu olduğumuz siyasi partilere göre iş yapmaya kalkarsak yaptığımız işin hayrı yoktur. Emaneti ehline vermeyen……………..siz tamamlayın terbiyem müsade etmedi. Evet Ülkemiz için İstanbul için daha çok çalışmamız lazım. Özellikle saygı değer bilim adamlarımızın daha çok üretmesi lazım. SCI indeksinde tavan yapmamız lazım. Bu arada ünlü heykeltıraşımız Mehmet Aksoy'a yaşadığı hoş olmayan polemik için geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ben şahsen heykellerinde kadını yücelten bu sanatçımızı saygı ile selamlıyorum.
Abstract
This is a sustainable “cultural mapping” study in compliance with basic targets of Istanbul 2010 ECOC, and it is suitable for updating as required later on. It is established for supporting all cultural actors and operators in the city; reinforcing international connections; and developing recommendations that will shed light on policies that Istanbul must follow as a world capital of culture. Carried out in cooperation with the Ministry of Culture and Tourism and the Turkish Academy of Sciences together...more information
Photo Source:JIF