19 Nisan 2011 Salı

Camiler Yatakhane

Türkler Balkanlarda bozguna uğrayınca insanlar akın akın gelen İstanbul'a gelir. Savaşa hazır tutulan erler de koleraya yakalanınca, İstanbul kolera cehennemine döner,
Askerlerimiz Gülhane Parkı’nda üst üste yatırılır. Askerlerin bir kısmı daha sonra Belediye Başkanı Cemil (Topuzlu) Paşa’nın gayretleri ve Şeyhülislam Cemaleddin Efendi’nin desteğiyle İstanbul’daki bazı camilere yerleştirilir. Böylelikle İstanbul’un Ayasofya, Sultanahmet, Şehzadebaşı gibi büyük camileri belediyenin emrine geçer ve birer yatakhane haline gelir.