3 Nisan 2011 Pazar

Paşa attan düştü!

Kendisine büyükelçilik görevi teklif edilen Daron Acemoğlu kibarca görevi kabul etmedi. Basın olayı çok önemli buldu. Halbu ki biz, farklı milletleri asırlarca bir arada tutmayı başaran önemli bir devlet geleneğine sahip bir milletiz. Ermeni ve Rum vatandaşlarımız bu topraklarda çok önemli görevlerde bulunuyorlardı. Örneğin Türk kültürüyle yetişen ve Hünkâra bağlılığı ve sadakati ile meşhur Agop Paşa Maliye Nazırlığı, Hazine–i Hassa Nazırlığı yapmıştır.

Bir gün Padişah ona sordu:

“Paşa, saraydan çıktıktan sonra nereye gidersin, ne yaparsın anlat bakalım?”

Paşa bekârdı,hiç evlenmemişti ve yaşlı annesiyle beraber Yeniköy’de II. Abdülhamit’in hediye ettiği bir yalıda oturuyordu.

Agop Pasa:

“Hünkârım Yeniköy'deki fakirhaneye gider, ata binerim”

Paşanın bu zevkini öğrenen Sultan, ertesi gün kendisine saray ahırı (ıstabl–ı–amireden) bir at hediye edilmesini emretmiş, Agop Paşa bu duruma çok sevinmiştir. Bir gün at gezintisinde iken köşeden çıkan bir köpek yüzünden at ürkmüş, gemi azıya almış, deli gibi koşmaya başlamış ve Paşayı Kalender Kasrı’nın duvarına çarpmıştır. Kafatası duvara çarpan Agop Pasa ölmüş, Hünkâr çok sevdiği sadık adamının kendisinin hediye ettiği atın yaptığı bir kazayla bu şekilde ölmesine çok üzülmüştür. Paşanın annesine başsağlığı dilemeye gönderdiği, başmabeyinci Hünkârın olaydan çok müteessir olduğunu bildirmiş zavallı kadın:

“Agop'um öldüyse, diğer oğlum sağdır. Allah uzun ömürler versin hünkârımıza
Söyleyin bizim için müteessir olmasınlar, kazaya rızadan başka ne gelir elden?”
Diyerek metaneti ve bağlılığını göstermiştir.


Photo Source:wikipedia/Painter: Gros Antonie Jean