11 Ocak 2013 Cuma

Balyoz Sporu!


Balyoz sporu

Balyoz kelimesinin hikayesi, etimolojisi

Ademoğlu, tekerlek denen nesneyi keşfetmeden çok önceleriydi. Yontma taş çağlarının taa başları… İnsan nesli yonttuğu taşı niçin yonttuğunu, bu taşların ne işe yarayacağını düşünüyordu.

Atalarımız Antalya yakınlarındaki Karain mağarasında komün halde yaşarken. Bir gün kendilerinin otlağına giren bir başka insan soyu neandartelleri gördüler. Vay sen misin sınırımıza giren, toplu halde saldırdılar lakin, çok sağlam bünyeye ve pazu gücüne sahip olan neandarteller, atalarımız homosapiensleri tarumar edip saldırıyı püskürttüler. Ayıptır söylemesi atalarımız iyi de dayak yedi. Ağız burun çarşamba çanağına dönmüştü!


İnsanoğlunun kardeşi Neandertellerden yediği dayakla balyozu icat etti


Allahtan bizimkilerin beyinleri biraz gelişmişti, yedikleri sopadan sonra yonttukları taşın ne işe yarayacağını anladılar. Organize olup, yontularak kare şekline getirilmiş taşları ellerine alıp neandartellere hucüm ettiler. Ve onları kendi otlaklarından kovdular. Bir bahar bayramında bu tarihi başarıyı ateşin etrafından atlayarak kutladılar. Atalarımız Buzul Çağı insanı Neandartellerden yediği dayağı hiç unutmadılar. Bu dayak olayı ile ilgili kabile şefinin hazırladığı raporlarda ve değişik analizlerde, kol mesafesini koruyarak saldırmak gerektiğini gördüler.  Bunun için sürekli inovasyon ve arge çalışmaları yaptılar. Hatta Karain mağarasının bir galerisini arge bölümü olarak kullandılar. Mağara duvarlarına statik ve matematikle ilgili çeşitli çizimler yaptılar. Ve bir gün odunun ucuna ceylan bağırsağıyla taşı bağlayarak “ilk modern” savaş aracı “balyoz” u yarattılar. Balyoz eski çağ tarihindeki en yenilikçi aletti.  

Paleotik Çağ'ın İnovasyonu Toplu Katliam! Soykırım


Çevrelerindeki ağaç, kütük ve büyük kaya parçaları üzerinde bu yeni aletin etki gücünü sınayan atalarımız. Kendilerine bir zamanlar tahakküm eden neandartel soyunu İspanyanın güneyindeki El-Sidron mağarasına kadar takip ederek onların kafa gözünü patlatıp, çoluk çocuk demeden katledip tarihten sildiler. Bu aynı zamanda insanlık tarihinin ilk soykırımıydı. Çünkü insanoğlu kafayı çalıştırarak bir silah üretmiş ve bir başka insan soyunu tarihten ebediyen silmişti.

Balyoz, Demir Çağına girdiğimizde de çeşitli versiyonları ile savaş sahnelerindeydi. Fakat insanoğlu taşları balyozla kırarak balyozu mimarlık tarihinin temel aletlerinden biri haline getirerek yapıcı ve faideli işlerde kullanmaya başlamıştı. Fakat bu sulh dönemi uzun sürmedi, sonraki vakitlerde 18. Yüzyıla değin balyoz, topuz, gürz ve bilumum türleri ile cebir ve şiddet aleti olmaya devam etti.

Türkiye'nin balyoz merakı


Modern dünyada kaba şiddet içeren balyoz gibi aletlerin yeri yok demeyin Lütfen! Saddam’ın heykelini parçalayan, İstanbul Dolapdere’de narkotik polisinin imdadına yetişen yine balyoz değimli? Başbakanımız araçta kilitli kaldığında onu kurtaran balyoz değil mi? Balyoz Harekât Planı denen belgelerle başı yanan askerler yok mu? Kredisi reddedilen vatandaşımız balyozla bankanın camlarını indirmedi mi? Nedir bu balyozdan çektiğimiz arkadaş!

Ülke gündemimizde önemli bir yer işgal eden “balyoz” kelimesi Yunancadan dilimize geçmiş olup sözcüğün aslı “varyoz” ağır çekiç anlamına gelmektedir. Ses değişimi geçiren “varyoz” kelimesi bugün dilimizde “Balyoz” şeklinde kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumunun hazırladığı Türkçe Sözlükte Balyoz: Taş kırma, kazık çakma vb. işlerde kullanılan, çok iri, iki ucu az keskin, ağır çekiç, varyos. Şeklinde tanımlanmıştır.

Şu balyoz inşaat dışına çıktığında ne yapacağı belli olmuyor! 

Lütfen inşaat dışında balyoz kullanmayalım.


Sledgehammer Workout


“Canım, söyle bana nerde kullanalım diyorsan, ahanda şu  fotoğrafını gördüğün Sledgehammer Workout denen Amerikan Balyoz Sporunu tavsiye ediyorum.” Slaegan kökeninden gelen kelimenin anlamı darp etmek, şiddete maruz bırakmak, zorlamak, cürüm işlemek gibi anlama geliyor Anglo Sakson kökenli kelime tam Anglo Saksonlara göre bize göre değil yani!

İçimizdeki şiddeti Balyoz Sporu yani Sledgehammer Workout ile giderirsek kendimize de topluma da zarar vermeyiz.

İstanbul'da balyoz sporu yapacağım bir mekan arıyorum, çok birikti çünkü biraz ter atmak lazım.

Fotoğraf Kaynak: topfuhol