19 Haziran 2013 Çarşamba

Bosnalıların İstanbul'a Göçü

Boşnak Göçü Berlin Antlaşması

Balkan Harbi ve Boşnakların İstanbul Göçü

Boşnak arkadaşım bana “Bolat, neden bizim göçümüzü yazmıyorsun? Boşnakların İstanbul’a göçü İstanbul’u hatta Türkiye’yi etkileyen bir olaydır” deyince bu postu yazma gereği hissettim.” Kulakları çınlasın. 

Boşnaklar yani Bosnalılar, Hıristiyanlığın Bogomil mezhebine bağlıydılar. Bogomilliğin İslâm dini ile benzerlik göstermesi onların İslamlaşmasını kolaylaştırdı ve kısa zamanda kendilerini Osmanlı hatta Türk hissetmeye başladılar. İmparatorluğun diğer unsurları ayaklanırken tek ayaklanmayan millet Boşnaklar oldu.

Balkanlarda Osmanlılar ile güzel günler yaşayan Boşnaklar ilk defa 1878 Berlin antlaşması ile birlikte göçe başladı. Hatta Türkiye Cumhuriyeti döneminde de Yugoslavya ile yapılan nüfus mübadelesiyle Bosnalı Müslüman nüfus Türkiye’ye gelmeye devam etti. Yine bildiğiniz gibi Balkanlarda yaşanan 90’lı yılların kirli savaşı binlerce Boşnağı yerinden yurdundan etmiştir.

Boşnaklar bu göçler sırasında özellikle II. Abdülhamit tarafından gözetilmiş ve Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde iskân edilmeleri sağlanmıştır. II. Abdülhamit Anadolu'nun Türkleştirilmesinde Bosnalı göçmenlerin iskânını çok önemli görmüştür.  Göçmenler başta İstanbul olmak üzere Amasya, Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Edirne, Eskişehir, Erzincan, Manisa, İzmit, İzmir, Sakarya, Sivas, Samsun hatta Trabzon yerleştirilmiştir.

Osmanlı Rus Harbi

Osmanlı Rus harbinden sonra İstanbul’a yüz binlerce göçmen geldiğinde, bunların barınma ve iaşelerini sağlama Osmanlı Devleti açısından çok büyük problem oluşturmuştur. İstanbul’da geçici olarak barındırılan göçmenler İstanbul’da Ayasofya Cami, Sultan Ahmet Cami, Yeni Cami gibi büyük camilerde hatta tekkelere, okullara, çiftliklere hatta boş arazilere yerleştirilmiştir.

Bosnalı göçmenlere ve diğer göçmelere iaşe sağlamak için Karaköy Köprüsünün geliri bağışlanmış hatta konser, tiyatro gibi etkinliklerle fon sağlanmaya çalışılmıştır. Boşnaklar toplumumuzun çok önemli bir rengi hatta en büyük zenginlik kaynaklarımızdan biridir.

Yenibosna Semti İsmi nereden gelir?

Bosnalılar, yoğunlukla İstanbul’da Bayrampaşa ve Yenibosna ilçeleri ile Estambul’un Çatalca ilçesinin Binkılıç Köyü, Silivri’nin Büyükçavuşlu, Değirmenköy, Seymen Köyü ve Şile ilçesi’nin Yeniköy’üne yerleştirilmişlerdir.