15 Haziran 2016 Çarşamba

Lagari Hasan Çelebi: İsa Peygamberle Konuşmaya Giden Türk

Bugün birbirimizle mücadele etme zamanı değil

Lagari Hasan Çelebi Uçuyor
Bugünlerde zihnimi kurcalayan bir şey var. Bilimden uzaklaştığımız hissine kaplıyorum. Belki de hislerim beni yanıltıyordur. Üniversitelerimiz arttı ama bilim üretememe sıkıntımız devam ediyor. Oysa Farablı imam İsmail Cevheri, 1010 yıllarında Nişabur Camii’nde uçma denemesi yaparken hayatını kaybetti. Sonra Hezarfen Ahmed Çelebi’yi düşünün Okmeydanı’nda onca denemenin ardından Galata Kulesi’nden uçmayı başaran ilk Türk oldu. İstanbul onun kanatlarının altındaydı. Roketle dikey uçuş yapmış ilk insan Lagari Hasan Çelebi’ye ne demeli!


Maytap gibi havaya uçan Türk, Lagari Hasan Çelebi


Lagari Hasan Çelebi, uçma tutkusunu Osmanlı padişahı IV. Murat'ın kızının doğum günü kutlamalarında sergilenmiştir. Rivayet edilir ki uçmaya giderken neden bunu yaptığını soran padişaha "Padişahım, seni hudâya ısmarladım, İsa peygamber ile konuşmaya gidiyorum" diyerek Sarayburnu’ndan havalanmış ve yaklaşık 300 metre kadar yükseldikten sonra, kendisine bağlı bulunan kanatlar sayesinde Boğaziçi'ne oldukça yumuşak bir iniş yapmıştır. Evliya Çelebi bu olayı şöyle anlatıyor: “…barutu kalmayıp da zemine doğru nüzul ederken, ellerinde olan kartal kanatlarını açıp Sinanpaşa Kasrı önünde deryaya indi.” Lagari Hasan Çelebi, sultanın huzuruna gelip “Padişahım, İsa peygamber sana selam etti” diyerek latife yapmıştır. İlk önceleri sultan tarafından da desteklenen Hasan Çelebi, daha sonra din ulemâsının baskılarıyla yargılanmış ve çok sevdiği İstanbul’dan Kırım'a sürgüne gönderilmiş ve Kırım’da hayatını kaybetmiştir.


Kendi kendimizle neden savaşıyoruz?Şöyle bir hisse kaplıyorum. Kendi içinde boğuşan, birbirini dinlemeyen, bağnaz bir toplum olma yolunda hızla ilerliyoruz? Nobran siyaset bizi bilimden, fenden, akıldan uzaklaştırıyor. Kafamızı kaldırıp etrafa baksak, dünyayı gezsek, milletimizi yüceltmek, insanlığa ışık tutmak için bilim üretsek ne olur!

Şunu düşünelim Evliya Çelebi, o yıllarda, ömrünün 50 yılını seyahatlerde geçirmiş. Anadolu, Rumeli, Suriye, Irak, Mısır, Girit, Hicaz, Ukrayna, Romanya, Slovakya, Transilvanya, Moldovya, Avusturya, Macaristan, Polonya, Almanya, Hollanda, Bosna-Hersek, Dalmaçya, Güney Rusya, Kırım, Kafkasya, İran. Mısır, Habeşistan ve Sudan’a kadar gitmiştir.


Bu çağda kaçımız kaç ülke gezebildi?


Not: Lagari ne demek Blogger Bolat? Çelimsiz demekmiş efem Çelimsiz Hasan Çelebi...